First slide
SÖNDÜRÜLMÜŞ KİREÇ CL 80-S

Yüksek saflıkta mikronize edilmiş, söndürülmüş kalsiyum kirecidir. ( CL-80-S )

Kullanım Alanları
* İçme ve kullanım suları arıtmında
* Atık suların arıtılmasında
* Baca gazları desüfürizasyonunda
* Asit nötralizasyonunda
* Şeker rafinerisinde
* İlaç üretiminde
* Diş mecununda
* Yağ ve petrol katkılarında
* Kalsiyum karpit üretiminde
* Reçine üretiminde
* Plastik üretiminde
* Metalurjide
* Kağıt sanayiinde
* Boya sanayiinde
* Kauçuk sanayiinde
* Çelik sanayiinde
* İnşaat yapıştırıcılarında
* Yalıtım malzemelerinde
* Gaz betonda
* Alçı plakada
* Alüminat katkılı çimentoda
* Refrakter malzemelerde
* Toprağin pH ayarının yapılmasında
* Hayvan yemlerinde
* Böcek ve mantar önceleyicide

KULLANIM TALİMATI
Kireç Harcı : 7 torba kireci, 200 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılarak hazırlanır.
Çimento Kireç Harcı : 7 torba kireci, 150 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılır.

TS EN 459 – 1 YAPI KİRECİ Şubat 2012
CaO+MgO: Minimum % 80
Ca (OH)2: Minimum % 80
MgO: 0,5 – 4 %
SO3: 0,5 – 2 %
Nem: Maksimum % 2
Kuru Birim Ağırlık: 550 – 650 g/L
Elek Analizi (200 µm): % 0
90 µm: % 2 ≤ x ≤ % 7

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.