First slide
SÖNDÜRÜLMÜŞ KİREÇ CL 90-S

Yüksek saflıkta mikronize edilmiş, söndürülmüş kalsiyum kirecidir.
( CL-90-S )

Kullanım Alanları
* İçme ve kullanım suları arıtmında
* Atık suların arıtılmasında
* Baca gazları desüfürizasyonunda
* Asit nötralizasyonunda
* Şeker rafinerisinde
* İlaç üretiminde
* Diş mecununda
* Yağ ve petrol katkılarında
* Kalsiyum karpit üretiminde
* Reçine üretiminde
* Plastik üretiminde
* Metalurjide
* Kağıt sanayiinde
* Boya sanayiinde
* Kauçuk sanayiinde
* Çelik sanayiinde
* Yol stabilizasyonunda
* Harçlarda, Sıvalarda
* Toprağin pH ayarının yapılmasında
* Hayvan yemlerinde
* Böcek ve mantar önceleyicide

 

Kullanım Talimatı
Kireç Harcı : 7 torba kireci, 200 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılarak hazırlanır.
Çimento Kireç Harcı : 7 torba kireci, 150 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılır.
2 saat sonra 3-4 torba çimento ve 100 lt su ilave edilerek hazırlanır.

TS EN 459 – 1 YAPI KİRECİ Şubat 2012
CaO+MgO: Minimum % 90
Ca (OH)2: Minimum % 85
MgO: 0,5 – 4 %
SO3: 0,5 – 2 %
Nem: Maksimum % 2
Kuru Birim Ağırlık: 450 – 550 g/L
Elek Analizi (90 mm): ≤ % 0,1

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.