" Kalite Asla Tesadüf Değildir "
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Boyalar check   check
Pigmentler check   check
Cila check   check
Duvar Badanası   check check
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Düz ve Çukur Cam check check  
Cam Yünü ve Fiber Glass check check  
Seramik, Seramik Karoları check    
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
İçme Suyu İyileştirme check check check
Atık Su Arıtımı check check check
Atık Çamuru İyileştirme   check check
Baca Gazı Arıtımı check check check
Atık İyileştirme   check check
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Elektrik Ark Ocakları check check  
Entegre Çelik Tesisleri check check  
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Al, Cu, Mg, Ni, Pb, U, Zn… Madenleri Eldesi check check check
Altın ve Gümüş Eldesi check check check
Dökümhaneler check    
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Halılar check   check
Kauçuk check check check
Plastikler check check check
Yapıştırıcı, Zamk check    
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Kireç – Kum Tuğlası   check  
Gazbeton   check  
Kil Tuğlası check   check
Sıva check   check
Alçı     check
Prefabrik Beton Malzemeleri check    
Karo Plaka check   check
Çatı Kaplama Malzemeleri check    
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Yol Yapımı ve İnşaat Mühendisliği check    
Yol Stabilizasyonu   check check
Yol İnşaatı Kurulumu check check check
Bina Yapımı check   check
Kanal İnşaatları check    
Beton Üretimi check   check
Asfalt check   check
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Kağıt Hamuru, Selüloz   check  
Ağartma   check  
Çökeltilmiş Kalsiyum Karbonat check check check
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
İlaç Endüstrisi     check
Soda Üretimi check check  
Petrokimya   check  
Organik ve İnorganik Tuzlar   check check
Tabakhaneler   check check
Kalsiyum Karpit check check  
PCC (Çökeltilmiş Kalsiyum Karbonat) check check check
  TAŞ GRUBU KİREÇ GRUBU
Kireç Taşı Dolomotik Taş Sönmemiş Kireç Sönmüş Kireç
Şeker Pancarı ve Şeker Kamışı check   check check
Tavuk ve Hayvan Yemi check   check check
Fosfat ve Gübre check check check check
Jelatinler     check check
Kalsiyum Magnezyum Katkıları check check check  
Un     check  
Meyve Koruyucusu       check
Günlük Ürünler       check
Şekerler check   check  
Orman Mühendisliği check check check  
Ağaç Ve Bina Dezenfektanı     check check