First slide
TARIM KİRECİ

Tarım kireci , asidik özellikli toprağı bazikleştirip toprak verimliliğini ve kalitesini arttıran, ürünlerin topraktan fosfor alma oranını arttıran, su tutma özelliği ile kurak topraklarda ürün verimliliğini arttıran , doğal toprak düzenleyicidir.
Söndürülmüş Kalsiyum Kireci (CL-80-S)

Tanım : Tarım kireci, asidik özellikli toprağı bazikleştirip toprak verimliliğini ve kalitesini arttıran, ürünlerin topraktan fosfor alma oranını arttıran, su tutma özelliği ile kurak topraklarda ürün verimliliğini arttıran, doğal toprak düzenleyicidir.

Sönmüş Kalsiyum Kireci (CL-80-S)

Uygulama Alanları :
* Toprak analiz raporlarında PH oranı azot, fosfor ve potasyum oranı düşük olan topraklarda, killi topraklarda nefes aldırmak için uygulanır.
* Kireçleme sonrası toprakta: Hücre zarlarının pekiştirerek topraktan gövdeye iyon iletimini sağlar ve hücrenin iyon dengesini temin eder.
* Köklerin topraktan su almasına olanak verir.
* Bitkide fosfatı dengeleyen enzimlerin hammaddesidir. Bitki için yararlı mikroorganizma, bakteri faaliyetlerini arttırır(Humus oluşumunu). Kirecin içindeki magnezyum ve diğer eser elementlerin(Zn,Mo gibi) bitki beslenmesine katkısı olur. Killi toprakların kırıntılı bir yapıya dönüştürülerek hava ve su gerginliğinin arttırılmasını temin eder.
* Humusun kümeleşmesine katkıda bulunur.
* Erozyona karşı toprağı stabilize eder.
* Toprak asitliğini gidererek biyolojik aktiviteyi arttırır.
* Topraktaki Al+3 ve Mn+2’nin zehirli etkisini elimine eder.
* Fosfor ve molibden noksanlığını giderir.
* Gübrelerin etkisini arttırır.
* Bitki artıklarını hızlı ayrıştırarak toprağa nüfuzunu kolaylaştırır.
* Hayvan artıklarını ıslah eder.
* Toprağın dezenfeksiyonunu sağlar.
* Asidik karakterdeki göl, bataklık, nehir ve ormanların nötrleştirilmesinde kullanılır.
Kullanım Talimatı :
Tarım kireci yalnızca tarımda, toprak asitliliğinin giderilmesi ve verim artışı için kullanılır. Tarım kireci kullanılmadan önce toprağın pH değeri ölçülmeli, tahlil sonuçlarına göre yetkililerin tavsiye ettikleri miktarlarda kullanılmalıdır. Tarım kireci hasat dışında her dönem kullanılabilir, ancak özellikle ekim zamanından 1 ay önce kullanılması tavsiye edilir.

TS EN 459 – 1 YAPI KİRECİ Şubat 2012
Ca (OH)2: Minimum % 80
Nem: Maksimum % 2
Kuru Birim Ağırlık: 550 – 650 g/L
Elek Analizi (250 mm Kalan): % 0 ≤ x ≤ % 0,1
90 µm: % 1 ≤ x ≤ % 8,5

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.