First slide
SÖNMEMİŞ KİREÇ CL 90-Q

Yüksek saflıkta boyutlandırılmış sönmemiş kireç (CL-90-Q) ( 25 kg ± %2 kg Torba )

Kullanım Alanları
*Duvar badanası
*İçme suyu iyileştirme
*Atık su arıtımı
*Baca gazı arıtımı
*Soda üretimi
*Petrokimya
*Organik ve inorganik tuzlar
*Kalsiyum karpit
*PCC (Çökeltilmiş Kalsiyum Karbonat)

*Metalurjide
*Kağıt sanayiinde
*Boya sanayiinde
*Kauçuk sanayiinde
*Çelik sanayiinde
*Gazbeton
*Yol stabilizasyonunda
*Şeker rafinerileri
*Tavuk ve hayvan yemi
*Ağaç ve bina dezenfektanı

AMBALAJ :

10 ± %2 kg kraft torba
25 ± %2 kg kraft torba
Silobus
Damperli kamyon
Qbag içinde dökme olarak

TS EN 459 – 1 YAPI KİRECİ Şubat 2012 Sönmemiş Kireç
CaO+MgO: % 90 – % 97
Aktif CaO: min %85
MgO: 0,5 – 4 %
SO3: 0,5 – 2 %
Nem: Maksimum % 2
Kuru Birim Ağırlık: 1000-1200 g/L

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H319: Ciddi göz tahrişine neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.